Kobek AB
 

Våra tjänster

Bokföring

Traditionell löpande bokföring med kontoavstämningar. I vissa fall även kundfakturering. De flesta kunder levererar regelbundet sina underlag.

Skatter, momsuträkningar

Vi bearbetar moms och lämnar färdig skattedeklaration till kund.

Löner, arbetsgivaravgifter

Vi bearbetar löner och lämnar färdig skattedeklaration för arbetsgivareavgifter till kund.

Leverantörsfakturor

Vi registrerar och betalar fakturorna på rätt dag.

Årsbokslut & årsredovisningar

Vi gör färdigt årsbokslut med bokslutsbilagor och årsredovisning med alla underlag som behövs. Vi lämnar komplett material direkt till din revisor som kan börja revisionen.

Konsulttjänster

Vi hjälper nystartade företag att komma igång och konstruerar tidsbesparande system till företag som själva vill sköta sin bokföring. Vi hjälper även etablerade företag med effektivare upplägg.
 
  Logo Kobek AB

Kobek