Kobek AB
 

Viktiga Råd

Bokföringen på egen dator

Hur du avslutar bokföringen på egen dator inför bokslutet

P Tag en säkerhetskopia så att du har allt under kontroll.
 
P Se till att det finns verifikationslistor, huvudböcker och balans- och resultatrapporter som täcker in hela årets bokföring.
 
P Tag ut en s.k. SIE-4 fil från datorn eller en transaktionsfil. Det innebär en datafil som innehåller hela årets bokföring. I normalfallet går du in under fliken Arkiv och därefter Export. Oftast hamnar filen i en s.k. SIE-mapp i din dators hårddisk.

Du får då föra över den till en diskett eller skicka filen per e-mail till oss. Vår mailadress finns under kontakta oss till vänster. Du får inte bokföra något ytterligare på det gamla året om du tagit ut vår fil, utan du måste meddela oss om det blir något mer.
 
P Starta nytt räkenskapsår. Om värdena från bokföringen på det gamla året inte följt med över får du se till att föra över dessa värden manuellt. Det nya året börjar om på verifikation nr 1.
 
P Lämna in följande material till oss senast 2 månader in på nya året så att vi kan göra bokslutet färdigt. - samtliga verifikationspärmar - en månads bokföring in på det nya året - samtliga datalistor för räkenskapsåret i en s.k. bokslutspärm - i bokslutspärmen skall finnas kontoutdrag från plusgiro, bank och skattekonto - kopior på skattedeklarationer Hör gärna av dig till oss om du får några problem.

 
  Logo Kobek AB

Kobek