Kobek AB
 

Viktiga Råd

Att tänka på som företagare

Ett bra företagande innebär i dagens samhälle inte bara att vara duktig inom det yrkesområde som man är verksam inom. Yrkeskunskap är givetvis viktig men det är också så att kunderna inte alltid betalar så mycket för denna så att det på ett enkelt sätt blir bra ekonomiskt. Därför måste en företagare tänka på många andra saker på vägen för att det skall bli så bra som möjligt.

Det stora flertalet företagare gör inget klipp utan får kämpa i det tysta under många år. Det gäller då att ha en bra planläggning över lång tid för hur de snäva marginalerna i ekonomin skall hanteras. Vi anser att i en sådan planering skall följande finnas med.

P Företaget skall helst varje år ge en vinst som stannar i företaget för framtida investeringar. Det gäller även i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Då kan reglerna om räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsmedel utnyttjas på ett fördelaktigt sätt.
 
P När hopsamlade vinstmedel nått en viss nivå kan en lösning vara att bilda ett s.k. holdingbolag som utgör toppen i en helägd koncern. I denna samlas vinstmedlen medan verksamheten bedrivs i ett dotterbolag. Dotterbolaget kan ge utdelning skattefritt eller ge koncernbidrag. Dotterbolag kan numera också säljas skattefritt.
 
P Företaget skall om möjligt driva sin verksamhet i egna och inte hyrda lokaler. Egna lokaler har i modern tid i de flesta fall givit en bra värdestegring sett över några år. Egna lokaler bör ägas i en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag även om verksamheten i övrigt bedrivs i aktiebolag. Eventuell värdestegring hamnar då i den s.k. privatsfären och beskattas fortfarande fördelaktigt.
 
P Du skall ha en bruttolön som minst motsvarar vad en motsvarande anställd erhåller på marknaden. Du bör dock inte ta ut högre lön än c:a 300 000 kronor per år. Behöver du mer att leva på gäller det att skapa andra alternativ via skatteplanering.
 
P Du skall ha sjuk- och pensionsförmåner som minst motsvarar vad en anställd erhåller på marknaden. Pensionsförmånerna gäller från 30-35 års ålder.
 
P Du skall se till att du kan äga din bostad. Den skall vara i bra skick och betald då du går i pension. Därmed får du låga kostnader när din inkomst sjunker.

 
  Logo Kobek AB

Kobek