Kobek AB
 

Viktiga länkar

Här har vi samlat viktiga länkar för dig som är intresserad av mer information.

Bolagsverket

Bolagsverket

Hos Bolagsverket kan du registrera företagsformerna enskild näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, filial, enkla bolag, banker, försäkringsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering. Du hittar information och blanketter under varje företagsform.

Webbadress: http://www.bolagsverket.se/
 

Skatteverket

Skatteverket

Skatteverket hanterar skatteärenden för medborgare och företag, ärenden om folkbokföring, fastighetstaxering och bouppteckningar samt gör brottsutredningar.

Webbadress: http://www.skatteverket.se/
 

FAR

FAR

FAR är en intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen.

Webbadress: http://www.far.se/
 

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (RN) är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN sorterar under Justitiedepartementet.

Webbadress: http://www.revisorsnamnden.se/
 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF bildades 1936 och är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. SRF har idag ca 4.000 medlemmar verksamma över hela landet. De anlitas av mer än 200.000 svenska och utländska företag.

Webbadress: http://www.srfkonsult.se/
 

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Webbadress: http://www.bfn.se/
 

VAT Information Exchange System

Europeiska kommissionen

VIES (VAT Information Exchange System):
Kontroll av momsregistreringsnummer

Webbadress: VAT Information Exchange System
 
  Logo Kobek AB

Kobek