Kobek AB
 

Viktiga Råd

Bokföringen vid årets slut

Det viktigaste är att inventera tillgångar och skulder och dokumentera dessa på lämpligt sätt. Du kan notera på de blanketter du får från oss och som lämnas tillsammans med materialet för bokslutsmånaden. Av materialet framgår vilka uppgifter som skall lämnas.

Det är särskilt viktigt att vi får in uppgifter om kundfordringar och leverantörsskulder så snart som möjligt eftersom mervärdeskatten på dessa fakturor måste vara med i momsredovisningen för bokslutsmånaden.
 
  Logo Kobek AB

Kobek