Kobek AB
 

Viktiga Råd

Deklarationsinstruktioner

Det finns bara en huvudblankett för fysiska personer som gäller både för löntagare och rörelseidkare. På denna deklaration är inkomster, räntor och taxeringsvärden förtryckta. För många företagare stämmer inte beräkningarna som Skattemyndigheten har gjort framförallt beroende på att näringsuppgifterna inte finns med.

Deklarationen skall vara inlämnad till skattemyndigheten senast den 5 maj om man inte har anstånd. Som vanligt söker vi byråanstånd för våra kunder. Byråanstånd innebär att vi skall lämna in deklarationerna enligt en viss tidsplan som vi får från Skattemyndigheten.

Tidsplanen är numera mycket snävare än tidigare. Redan den 15 maj skall vi ha lämnat in 50% av alla deklarationer som vi upprättar. Detta innebär att vi måste få in deklarationsunderlaget från Er så tidigt som möjligt för att vi skall klara av att lämna in deklarationerna i tid.

Skicka in Era kontrolluppgifter och annat underlag till deklarationen till oss senast den 31 mars även om Ni ej har erhållit den förtryckta deklarationsblanketten. Den kan Ni sända in senare när Ni erhåller den. Vi kan endast ansvara för att Er deklaration kommer in i rätt tid om vi får uppgifterna från Er i tillräcklig tid.
 
  Logo Kobek AB

Kobek